Orang kafir

Orang kafir tidak akan senang selagi orang Islam tidak mengikut cara hidup mereka.
Waallahu aklam.

No comments:

Post a Comment